Erkend leerbedrijf

Lab Servant als ‘erkend leerbedrijf’

Lab Servant is trots om aan te kondigen dat we recentelijk erkend zijn als leerbedrijf. Dit betekent dat we nu in staat zijn om jonge mensen de kans te geven om bij ons te leren en te werken terwijl ze een opleiding volgen.

Als erkend leerbedrijf bieden we praktijkgerichte opleidingen aan in samenwerking met opleidingsinstituten. We werken samen met deze instituten om onze leerlingen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in onze branche.

We zijn ervan overtuigd dat het aannemen van leerlingen en het bieden van praktijkgerichte opleidingen een win-winsituatie is voor zowel ons bedrijf als voor de leerlingen. Door de leerlingen te betrekken bij het dagelijkse werk en ze te laten werken aan projecten, krijgen ze de kans om hun vaardigheden in de praktijk te oefenen en te verfijnen. Dit zorgt ervoor dat ze beter voorbereid zijn op hun toekomstige carrière.

Bovendien biedt het aannemen van leerlingen ons de kans om jonge talenten te werven en op te leiden volgens onze eigen standaarden en werkwijzen. Dit is niet alleen goed voor ons bedrijf, maar ook voor de leerlingen zelf, die de kans krijgen om te werken in een professionele omgeving en te leren van ervaren professionals.

We zijn er trots op dat we nu een erkend leerbedrijf zijn en kijken ernaar uit om onze leerlingen te begeleiden tijdens hun opleiding en carrière. Als u geïnteresseerd bent in het volgen van een opleiding bij ons bedrijf, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.


Lab Servant is proud to announce that we have recently been recognized as a training company. This means that we are now in a position to give young people the opportunity to learn and work with us while undergoing training.

As a recognized training company, we offer practice-oriented training in collaboration with training institutes. We partner with these institutions to provide our students with the right knowledge and skills needed to be successful in our industry.

We are convinced that taking on apprentices and providing hands-on training is a win-win situation for both our company and the apprentices. By involving the students in the daily work and working on projects, they have the opportunity to practice and refine their skills on the job. This ensures that they are better prepared for their future career.

In addition, taking on apprentices gives us the opportunity to recruit and train young talents according to our own standards and practices. This is not only good for our company, but also for the students themselves, who get the chance to work in a professional environment and learn from experienced professionals.

We are proud to be a recognized training company and look forward to guiding our students through their education and career. If you are interested in training with our company, please feel free to contact us for more information.

SAAS

SAAS, of Software as a Service, is een manier om software te leveren en te gebruiken. In plaats van dat de software in een server-omgeving van de klant geïnstalleerd wordt, wordt de software via het internet aangeboden. Dit betekent dat de klant geen software meer hoeft te installeren en dat de software altijd beschikbaar is, zolang er een internetverbinding is.

SAAS biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele software. Ten eerste is het gemakkelijker om te gebruiken, omdat de klant geen software hoeft te installeren en de software altijd en overal beschikbaar is. Ten tweede is het veiliger, omdat de software op afstand beheerd wordt en de klant zich geen zorgen hoeft te maken over updates en beveiliging.

Lab Servant biedt sinds kort haar diensten ook aan als SAAS oplossing. Dit betekent dat onze software via het internet aangeboden wordt. Onze SAAS oplossing biedt dezelfde voordelen als traditionele SAAS oplossingen: gemakkelijker gebruik en verbeterde beveiliging.

Als u interesse heeft in onze SAAS oplossing, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met al uw vragen en bieden u een passende oplossing voor uw omgeving.


SAAS, or Software as a Service, is a way to deliver and use software. Instead of the software being installed in a server environment of the customer, the software is offered via the internet. This means that the customer no longer needs to install any software and that the software is always available as long as there is an internet connection.

SAAS offers a number of advantages over traditional software. First, it is easier to use because the customer does not need to install any software and the software is available anytime, anywhere. Secondly, it is more secure because the software is managed remotely and the customer does not have to worry about updates and security.

Lab Servant has recently also offered its services as a SAAS solution. This means that our software is offered via the internet. Our SAAS solution offers the same benefits as traditional SAAS solutions: easier use and improved security.

If you are interested in our SAAS solution, please feel free to contact us. We are happy to help you with all your questions and offer you a suitable solution for your environment.

Risk Assessment

De Risk Assessment module van Lab Servant biedt laboratoria de mogelijkheid om het risico van een onderzoek te bepalen voordat het onderzoek begint. Met behulp van deze module kunnen laboratoria vaststellen of alle benodigde toetsen zijn uitgevoerd, of alle apparatuur in orde is en welke gevaarlijke stoffen er tijdens het onderzoek gebruikt worden.

De Risk Assessment module is een belangrijk onderdeel van het laboratorium beheer en kan helpen om ongelukken en fouten te voorkomen. Door risico’s te identificeren en te beheersen voordat het onderzoek begint, kan ervoor gezorgd worden dat het onderzoek veilig en succesvol verloopt.

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan de persoon die de Risk Assessment start gemakkelijk zelf een risico score bepalen voor het onderzoek. Deze score geeft aan hoe hoog het risico is en kan helpen bij het bepalen van welke maatregelen genomen moeten worden om het risico te beheersen.

Met de Risk Assessment module van Lab Servant kunnen laboratoria hun onderzoeken snel en eenvoudig evalueren en het risico bepalen. Dit kan helpen om ongelukken en fouten te voorkomen en zorgt ervoor dat het laboratorium efficiënter en veiliger kan werken.


Lab Servant’s Risk Assessment module offers laboratories the ability to determine the risk of a study before the study begins. With the help of this module, laboratories can determine whether all necessary tests have been carried out, whether all equipment is in order and which hazardous substances are used during the research.

The Risk Assessment module is an important part of laboratory management and can help prevent accidents and errors. Identifying and managing risks before the research begins can ensure that the research is safe and successful.

Based on the answers to the questionnaire, the person who starts the Risk Assessment can easily determine a risk score for the research. This score indicates how high the risk is and can help determine which measures must be taken to control the risk.

With Lab Servant’s Risk Assessment module, laboratories can quickly and easily evaluate their investigations and determine the risk. This can help prevent accidents and errors and ensures that the laboratory can work more efficiently and safely.

Nagoya protocol

Het Nagoya Protocol is een internationaal verdrag dat zich richt op het regelen van toegang tot en het delen van voordelen van genetische hulpbronnen.

Eindhoven U. of Technology joins Lab Servant for Ordering & Inventory

Eindhoven U. of Technology (TU/e) recently joined the Lab Servant for the Ordering & Inventory module.
After 15-20 years using another platform  TU/e decided to switch to the Lab Servant. One of the unique selling points of the Lab Servant is the integration of the Inventory with the ordering process. This enables the risk evaluation of chemicals before they’re actually ordered. Minimising the use of hazardous chemicals is requested by Dutch and EU regulations. By the early stage order check it’s easier to comply with these regulations. The check is supported by retrieving safety information of a chemical from Chemwatch. This process doesn’t require any human interaction because the CAS no. of a chemical is retrieved from a supplier’s webshop and directly sent to Chemwatch. The Chemwatch safety information of the chemical is shown within seconds in Lab Servant order form. The user can decide to carry on with the order or to look for alternatives that are less hazardous. If a hazardous chemical is indispensable a remark can be linked to the order to justify the purchase to internal and external auditors.

The Inventory itself helps the researchers to quickly find their chemicals, not only within their own department but also at other departments. This could save money if resources can be shared.

A warehouse function completes this Lab Servant module and and enables stock levels of chemicals to be maintained both locally and centrally.

LUMC joins Lab Servant for Biosafety and Lab inspections

The Leiden university hospital (LUMC) joins Lab Servant for Biosafety. The development of the Biosafety module will be boosted by this participation. The current functionality of the module covers the registration of hosts, vectors, inserts and viruses on one side and the registration of notifications, permits and users on the other side. The current Risk Evaluation for preparing GGOs will be largely automated thanks to the work of a nationwide workgroup that prepared an approach for Risk Evalutions based on “Groups of equal risk profile”. LUMC, in collaboration with the Amsterdam Free U. (VU), the VU medical centre (VUmc) and the the U. of Maastricht worked this out a step further by developing an algorithm with which cell lines, vectors and inserts can be allocated automatically to the aforementioned Groups. The Lab Servant team implemented already a great part of this approach and will finish it by the end of the year. The result will be that the Risk Evaluation of GGO experiments with cell lines can be done very efficient, saving researchers time and effort.