SAAS

SAAS, of Software as a Service, is een manier om software te leveren en te gebruiken. In plaats van dat de software in een server-omgeving van de klant geïnstalleerd wordt, wordt de software via het internet aangeboden. Dit betekent dat de klant geen software meer hoeft te installeren en dat de software altijd beschikbaar is, zolang er een internetverbinding is.

SAAS biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele software. Ten eerste is het gemakkelijker om te gebruiken, omdat de klant geen software hoeft te installeren en de software altijd en overal beschikbaar is. Ten tweede is het veiliger, omdat de software op afstand beheerd wordt en de klant zich geen zorgen hoeft te maken over updates en beveiliging.

Lab Servant biedt sinds kort haar diensten ook aan als SAAS oplossing. Dit betekent dat onze software via het internet aangeboden wordt. Onze SAAS oplossing biedt dezelfde voordelen als traditionele SAAS oplossingen: gemakkelijker gebruik en verbeterde beveiliging.

Als u interesse heeft in onze SAAS oplossing, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met al uw vragen en bieden u een passende oplossing voor uw omgeving.


SAAS, or Software as a Service, is a way to deliver and use software. Instead of the software being installed in a server environment of the customer, the software is offered via the internet. This means that the customer no longer needs to install any software and that the software is always available as long as there is an internet connection.

SAAS offers a number of advantages over traditional software. First, it is easier to use because the customer does not need to install any software and the software is available anytime, anywhere. Secondly, it is more secure because the software is managed remotely and the customer does not have to worry about updates and security.

Lab Servant has recently also offered its services as a SAAS solution. This means that our software is offered via the internet. Our SAAS solution offers the same benefits as traditional SAAS solutions: easier use and improved security.

If you are interested in our SAAS solution, please feel free to contact us. We are happy to help you with all your questions and offer you a suitable solution for your environment.