Risk Assessment

De Risk Assessment module van Lab Servant biedt laboratoria de mogelijkheid om het risico van een onderzoek te bepalen voordat het onderzoek begint. Met behulp van deze module kunnen laboratoria vaststellen of alle benodigde toetsen zijn uitgevoerd, of alle apparatuur in orde is en welke gevaarlijke stoffen er tijdens het onderzoek gebruikt worden.

De Risk Assessment module is een belangrijk onderdeel van het laboratorium beheer en kan helpen om ongelukken en fouten te voorkomen. Door risico’s te identificeren en te beheersen voordat het onderzoek begint, kan ervoor gezorgd worden dat het onderzoek veilig en succesvol verloopt.

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan de persoon die de Risk Assessment start gemakkelijk zelf een risico score bepalen voor het onderzoek. Deze score geeft aan hoe hoog het risico is en kan helpen bij het bepalen van welke maatregelen genomen moeten worden om het risico te beheersen.

Met de Risk Assessment module van Lab Servant kunnen laboratoria hun onderzoeken snel en eenvoudig evalueren en het risico bepalen. Dit kan helpen om ongelukken en fouten te voorkomen en zorgt ervoor dat het laboratorium efficiënter en veiliger kan werken.